Betalen

De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Vragen over uw rekening – Infomedics Factoring B.V.
Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics Factoring B.V.

Neem voor de betalingsvoorwaarden of meer informatie contact op met Infomedics Factoring B.V. U kunt reageren via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Infomedics Factoring B.V.
Website: www.uwnota.nl

Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

© 2023 Tandartspraktijk De Elementen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Google Zoeken