Vegetariërs hebben gezonder parodontium

HANNOVER – Vegetariërs hebben een betere parodontale status dan vleeseters. Dat blijkt uit onderzoek van Duitse wetenschappers van de afdeling Conserverende tandheelkunde, parodontologie en preventieve tandheelkunde van de Medizinische Hochschule Hannover.

Vegetariërs hebben minder last van ontstekingen, minder parodontale beschadigingen en zorgen beter voor hun gebit. Hun dentale status is echter slechter dan die van niet-vegetariërs.

Tot nu toe is weinig onderzoek gedaan naar de correlatie tussen een vegetarisch eetpatroon en parodontale gezondheid. Aan het huidige onderzoek hebben honderd vegetariërs en honderd niet-vegetariërs deelgenomen. Bij hen werd een volledig mondonderzoek uitgevoerd om hun parodontale en dentale status na te gaan. Ook moesten de participanten een enquête invullen over hun mondhygiëne en opleidingsniveau. Risicofactoren voor parodontitis als leeftijd, geslacht en roken waren gelijkelijk verdeeld over beide groepen.

Vegetariërs bleken lagere pocketdieptes te hebben, bloedden minder tijdens het aanraken met de pocketsonde, hadden lagere DSPI-scores, een betere mondhygiëne en minder bewegende elementen.

Ook hadden vegetariërs minder last van ontbrekende elementen. Daarentegen hadden ze wel meer tandbederf en tanderosie. Vegetariërs hebben over het algemeen een hoger opleidingsniveau, maar bezoeken de tandarts minder vaak dan niet-vegetariërs.

“De slechtere dentale status van vegetariërs komt behalve doordat zij minder frequent naar de tandarts gaan ook doordat ze minder vaak gebruikmaken van fluoridetandpasta,” vertelt dr. Ingmar Staufenbiel, een van de onderzoekers, aan Dental Tribune ONLINE. Mogelijk hangt dit lagere gebruik ermee samen dat bij de bereiding van fluoride rundervet wordt gebruikt.

Uit het onderzoek bleek verder dat veganisten de slechtste mondgezondheid hadden. “Van de 100 vegetariërs waren 11 personen veganistisch. Hun dentale en parodontale gezondheid was slechter dan die van vegetariërs en niet-vegetariërs. Omdat het om slechts een klein aantal veganisten gaat, heeft dit echter geen statistische significantie,” aldus Staufenbiel.

Het onderzoek “Periodontal conditions in vegetarians: A clinical study” is online gepubliceerd in het European Journal of Clinical Nutrition. (bron: Dental Tribune International)

Bron: Dental-Tribune.com
Publicatiedatum: 20-08-2013

© 2023 Tandartspraktijk De Elementen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Google Zoeken