Disclaimer

Over de site van de tandarts
Uw tandarts optimaliseert zijn klantenservice door middel van internet. Daartoe biedt de tandarts zijn kennis online aan op een eigen site. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over onder andere behandelingen.

Pharmeon en de tandarts aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De bouw en redactie van deze site wordt verzorgd door Pharmeon, Uw Tandarts Online, een full service internet onderneming gespecialiseerd in het verlenen van internetdiensten binnen de gezondheidszorg. De internetoplossingen van Pharmeon ondersteunen medische professionals bij het bieden van online zorg aan de consument. De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld en is niet bedoeld om persoonlijke tandarts adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult. Als u vragen heeft neem dan contact op met de praktijk.

Deze site is geoptimaliseerd voor Firefox, Chrome, Internet Explorer versie 7 en hoger.

© 2018 praktijk-delementen.nl | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Google Zoeken